Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden Brain Blocks zijn gebaseerd op de Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding zijn tot stand gekomen in overleg met De Consumentenbond d.d. 23 november 2018 en treden in werking voor overeenkomsten gesloten op of na 1 januari 2019. Deze kunt u hieronder downloaden.

Algemene voorwaarden B2B Algemene voorwaarden consumenten