Cursussen / maatregelen Coronavirus

De cursussen zijn weer gestart! Uiteraard worden, op alle locaties waar de cursus wordt gegeven, de RIVM richtlijnen in acht genomen.

Ons beleid met betrekking tot de Corona-maatregelen is dat wij alleen mensen tot de cursus toelaten waarvan wij met zekerheid weten dat zij gezond zijn. Dit is in lijn met de voorwaarden vanuit het RIVM.

Deelnemers wordt gevraagd niet naar de cursusdag te komen bij klachten of koorts. Voorafgaand aan een cursusdag zal hierover nog een mail naar deelnemers worden toegestuurd.

Tijdens de cursusdag vragen wij deelnemers alle aanwijzingen van ons team op te volgen en onze maatregelen zo goed mogelijk na te leven. Dit houdt onder andere in 1,5 meter afstand houden van andere cursisten en van het personeel en bij binnenkomst wordt u verzocht uw handen te desinfecteren met handalcohol.

Cursus wordt niet online aangeboden.

We hebben gekeken naar mogelijkheden om de cursus online aan te bieden maar we hebben besloten dit niet te gaan doen. Er zijn verschillende reden die met name te maken hebben leeraspect dat voortkomt uit het doen en ervaren.

Lees meer

Brain Blocks digitaal aanbieden (filmpjes etc.)

Regelmatig krijgen we de vraag of het mogelijk is Brain Blocks digitaal aan te bieden.Het antwoord daarop is dat je dit niet moet willen…! Waarom?

Lees meer

Algemene informatie Brain Blocks

Brain Blocks is een interventie die breed ingezet wordt binnen de hulpverlening en in het onderwijs. Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen.  Het verschillend denken en handelen tussen de cliënt en belangrijke anderen in zijn omgeving kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

Lees meer

Over het ontstaan van Brain Blocks

In 2005 heb ik Brain Blocks bedacht aan de hand van vragen van kinderen en jongeren die ik in die periode in behandeling had. Ik was toen net gestart als zelfstandige psychomotorisch therapeut. Een periode waarin ik nog hard aan het werk was om mezelf te ontwikkelen als therapeut en ik probeerde me het ondernemerschap eigen te maken. In deze periode had ik als startende ondernemer geen vaste werkplek en ging ik van de ene school naar de andere om de behandelingen vorm te geven.

Lees meer

X