Welkom bij de website van Brain Blocks

Brain Blocks is een interventie die breed ingezet wordt binnen de hulpverlening en in het onderwijs. Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten van het zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denk- en gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met ‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor de cliënt om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en die van anderen. Het verschillend denken en handelen tussen de cliënt en belangrijke anderen in zijn omgeving kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden.

Brain Blocks heeft vier doelstellingen:

1. Werken aan de ik-ander differentiatie

Cliënten met een hulpvraag gericht op ik-ander differentiatie lopen vaak vast binnen de interactie met anderen. Het gaat over problemen binnen de wisselwerking tussen het ‘ik’ en de ‘ander’. Sommige cliënten zetten zichzelf te veel centraal. Deze cliënten hebben moeite met het zien van het perspectief van de ander. Sommige cliënten zetten de ander te veel centraal en komen niet goed genoeg voor zichzelf op.

 

2. Werken aan belemmerende overtuigingen

Belemmerende overtuigingen zijn ideeën over jezelf en de wereld die belemmerend zijn in het dagelijkse functioneren. Bijvoorbeeld; ‘Ik ben dom’, ‘Ik schiet altijd te kort’, ‘Ik hoor er niet bij’, ‘Mensen zijn niet te vertrouwen’.

 

3. Psycho-educatie

Bij psycho-educatie wordt gekeken wat een diagnose betekent. Brain Blocks staat bekend om zijn mogelijkheid tot psycho-educatie over autisme. Bij psycho-educatie staat het proces centraal waarin de cliënt zichzelf gaat ‘ontdekken’, maar ook het effect van zijn ‘functioneren’ op anderen en zijn omgeving.

 

4. Communicatie

De laatste maar zeker niet de minste doelstelling gaat over het verbeteren van interactie. Wanneer cliënten en belangrijke anderen in hun omgeving, elkaar beter begrijpen ontstaat er meer draagvlak voor anders denken en anders doen. Het elkaar beter begrijpen draagt bij aan het vinden van gepaste oplossingen.

Voor uitgebreidere informatie kun je hier de Brain Blocks folder downloaden.

Over het ontstaan van Brain Blocks

In 2005 heb ik Brain Blocks bedacht aan de hand van vragen van kinderen en jongeren die ik in die periode in behandeling had. Ik was toen net gestart als zelfstandige psychomotorisch therapeut. Een periode waarin ik nog hard aan het werk was om mezelf te ontwikkelen als therapeut en ik probeerde me het ondernemerschap eigen te maken. In deze periode had ik als startende ondernemer geen vaste werkplek en ging ik van de ene school naar de andere om de behandelingen vorm te geven.

Lees meer

X