Over ons

Brain Blocks is bedacht en ontwikkeld door Stephan van de Ven, psychomotorisch therapeut in de jeugdhulpverlening. In de begeleiding van kinderen en jongeren had hij behoefte aan een hulpmiddel dat de werking van iemands brein visueel kon maken. Zo ontwikkelde hij in 2005 Brain Blocks. Sinds 2011 kan je bij ons cursussen volgen.

De start: psycho-educatie over autisme

Stephan ontwikkelde Brain Blocks oorspronkelijk met als doel psycho-educatie te geven over autisme. Met als uitgangspunt dat cliënten zelf het beste weten wat ze voelen en ervaren. Centraal bij Brain Blocks stond al direct het verbeelden van die ervaringen. De Brain Block-beelden die een cliënt maakt van eigen ervaringen geven inzicht in hoe een cliënt de relatie met zichzelf en de ander vormgeeft. Dit geeft inzicht in iemands ontwikkeling en mogelijkheid om te reflecteren op het eigen functioneren.

Effectief

Brain Blocks kan nog veel meer. Al gauw gingen we het ook inzetten voor begeleiden en behandelen van kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een relationele hulpvraag. Brain Blocks bleek effectief bij het doorzien van oorzaak en gevolg binnen de interactie met de ander en voor het werken aan belemmerende overtuigingen.

Ook belangrijke andere mensen worden meegenomen in de werkwijze van Brain Blocks, zoals ouders en school. Dit omdat het werken met beelden de communicatie verbetert en het draagvlak creëert voor anders werken, voelen en handelen. Belangrijk, want je leert Brain Blocks op maat in te zetten voor je cliënt. Belangrijk, want werken met Brain Blocks vraagt om kennis en vaardigheid.

Wetenschappelijk bewezen programma

2017 voerden onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam een eerste wetenschappelijk evaluatie uit van de interventie. Het onderzoek richtte zich op de ervaringen en meningen van Nederlandse hulpverleners en ouders van kinderen met autisme die Brain Blocks hebben gebruikt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder supervisie van Dr. E.V. Syurina, Assistant professor Global Mental Health at the Athena Institute, VU, Amsterdam. Download de samenvatting van het onderzoek

Missie, visie & uitgangspunten

Een diverse groep hulpverleners wil leren werken met Brain Blocks. We staan dus voor de uitdaging een cursusaanbod te ontwikkelen dat voldoende aansluit op iedere cursist. Dit doen we vanuit onze missie & visie en 4 uitgangspunten. Lees meer over onze missie & visie

Wie is wie

Stephan van de Ven

Bedenker en oprichter Brain Blocks Cursusleider Basiscursus Behandelaren en Intervisie

Nico van der Rijt

Operationeel manager

Suzanne Buijs

Medewerker Backoffice

Marion Laanstra

Cursusleider Basiscursus Begeleiders

Celine Coussens

Cursusleider Basiscursus Begeleiders Belgie

Jan van Zoest

Cursusleider Basiscursus Brain Blocks begeleiders

Selma Magge

Supervisor & Begeleidingskundige