Accreditatie

De Brain Blocks cursus is geregistreerd/geaccrediteerd bij de volgende instanties:

NVO/NIP

Accreditatie bij NVO/NIP is toegekend per 18 mei 2019. De accreditatie is alleen toegekend aan de cursussen die door Stephan van de Ven worden geven en die na 18 mei 2019 zijn gestart.

Voor een overzicht van het aantal punten dat te verkrijgen is per beroepsgroep, klik dan hier. De cursus voor behandelaren is de enige cursus die NVO/NIP geaccrediteerd is. Als je twijfelt of jouw cursus is geaccrediteerd neem dan contact met ons op zodat wij je verder kunnen informeren.

SKJ

De training Brain Blocks is opnieuw goedgekeurd door de accreditatiecommissie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Vanaf 01 juli 2021 worden er 37,25 SKJ registratiepunten toegekend, indien de hele opleiding wordt doorlopen inclusief het eindverslag als toetsingsmoment.

Psychologen/orthopedagogen kunnen de cursus, mits deze voldoet aan de NVO/NIP voorwaarden voor accreditatie, ook indienen bij SKJ. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en punten als voor een NVO/NIP geaccrediteerde cursus. Zie kopje NVO/NIP.

Registerplein

Deelname aan de Basiscursus Brain Blocks levert 55 registerpunten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde professionals. Onder het registerplein vallen het register Cliëntondersteuners, register Gezinshuisouders, register GGZ-agogen, register Maatschappelijk werk (MW), register Pscychodiagnostisch Werkenden, register Sociaal Agogen (AG) en register Sociaal Werkers.

 

SRVB

De opleiding is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie. Deelnemers ontvangen 32 punten voor de gehele cursus. Of de cursus ook door alle, bij de SRVB (kandidaat)geregistreerde, vaktherapeuten kan worden ingevoerd, hangt af van de datum waarop de kandidaatsfase of herregistratiefase voor hen is ingegaan.

Verpleegkundig Specialisten Register

De training Brain Blocks is goedgekeurd door de accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register per 28-05-2019. De accreditatiepunten worden toegekend indien de hele opleiding wordt doorlopen met als afsluiting het eindsverslag als toetsingsmoment. In totaal worden er dan 16 punten toegekend.

VPeP

De training is per 07 april 2022 opnieuw voor drie jaar goedgekeurd door de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherpaie (VPeP). De accreditatiepunten worden toegekend indien de hele opleiding wordt doorlopen met als afsluiting het eindverslag als toetsingsmoment. In totaal worden er dan 2 punten toegekend.