Onze accreditaties

De Brain Blocks-cursus is geregistreerd/geaccrediteerd bij de volgende instanties:

NVO/NIP

De cursus voor behandelaren is de enige cursus die NVO/NIP-geaccrediteerd is. twijfel je of jouw cursus is geaccrediteerd? Neem dan contact met ons op. Bekijk hier een overzicht van het aantal punten dat te verkrijgen is per beroepsgroep.

SKJ

De training Brain Blocks is goedgekeurd door de accreditatiecommissie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) jeugdzorgwerkers en jeugd- en gezinsprofessionals. Vanaf 01 juli 2021 worden er 37,25 SKJ registratiepunten toegekend, indien je de hele opleiding doorloopt, inclusief de eindopdracht als toetsingsmoment.

Psychologen/orthopedagogen kunnen de cursus ook indienen bij SKJ, mits deze voldoet aan de NVO/NIP-voorwaarden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden en punten als voor een NVO/NIP geaccrediteerde cursus.

Registerplein

Doe je mee aan een Basiscursus Brain Blocks en ben je geregistreerd bij Registerplein? Dan levert dit je 53 registerpunten op. Onder het Registerplein vallen het register Cliëntondersteuners, register Gezinshuisouders, register GGZ-agogen, register Maatschappelijk werk (MW), register Pscychodiagnostisch Werkenden, register Sociaal Agogen (AG) en register Sociaal Werkers.

 

SRVB

De opleiding is geaccrediteerd door het Register Vaktherapie. Deelnemers krijgen 46 punten voor de hele cursus. Voorwaarde is dat je de hele opleiding doorloopt, met als afsluiting de eindopdracht als toetsingsmoment.

Of de cursus ook kan worden ingevoerd door alle SRVB-geregistreerde vaktherapeuten, hangt af van de datum waarop de kandidaatsfase of herregistratiefase voor hen is ingegaan.

Verpleegkundig Specialisten Register

De Basiscursus Brain Blocks is goedgekeurd door de accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register. De accreditatiepunten worden toegekend indien de hele opleiding wordt doorlopen met als afsluiting de eindopdracht als toetsingsmoment. Sinds september 2023 worden in totaal 22 punten toegekend. Rond je de cursus eerder af, dan krijg je 16 punten van VSR.

VPeP

De training is goedgekeurd door de Vereniging Persoonsgerichte experiëntiële Psychotherpaie (VPeP). De accreditatiepunten worden toegekend als je de hele opleiding doorloopt, met als afsluiting de eindopdracht als toetsingsmoment. In totaal worden dan 8 punten toegekend.