Informatie

Wat is Brain Blocks?

In fysieke zin is Brain Blocks een doos met verschillende materialen waaronder; afbeeldingen van een hoofd, blokken, cilinders, bruggen en ballen in verschillende kleuren, sheets en een filter. De samenstelling van de materialen in de doos hangt af van de Brain Blocks versie. Er zijn drie verschillende Brain Blocks dozen beschikbaar. Meer informatie over het Brain Blocks materiaal is te vinden op (link webshop algemene informatie).

Voor wie is Brain Blocks bruikbaar?

Brain Blocks kan worden gebruikt bij kinderen, jongeren en volwassenen met uiteenlopende hulpvragen gericht op hun sociale en emotionele functioneren. Brain Blocks is een interventie die dan ook breed ingezet wordt binnen de hulpverlening en het onderwijs.

Het doel van Brain Blocks?

Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. We gaan ervan uit dat de meer inzicht tevens leidt tot anders kijken naar ervaringen wat op zijn beurt het denken, voelen en handelen beïnvloed.

Door middel van reflectie kan er gewerkt worden aan vier doelstellingen:

  1. Ik-ander differentiatie: In deze doelstelling staat het ontdekken van zelf, de ander en de wisselwerking binnen interactie centraal.
  2. Belemmerende overtuigingen: in deze doelstelling staat het ontdekken van, en het leren omgaan met belemmerende overtuigingen centraal.
  3. Psycho-educatie: In deze doelstelling staat het verduidelijken van een problematiek centraal.
  4. Communicatie: In deze doelstelling staat het werken aan meer wederzijds begrip tussen de cliënt en belangrijke anderen centraal.

De werkwijze in een notendop

Cliënten worden uitgenodigd om door middel van de Brain Blocks materialen hun gevoelens en gedachten te verbeelden. De begeleider reflecteert samen met de cliënt op deze beelden. Dit reflectieproces is steeds weer anders. De beelden van een schoolkind zullen namelijk anders zijn dan die van een volwassene. De begeleider sluit met zijn reflectieproces aan op de beelden en het ontwikkelingsperspectief van de cliënt. Hierdoor maakt hij de werkwijze met Brain Blocks steeds weer op maat.  Hoe vaak en hoe lang Brain Blocks ingezet wordt is dan ook steeds weer anders.