Het werken in groepjes om samen te kunnen oefenen met Brain Blocks en het kunnen doorwerken en reflecteren op de beelden en taal van de cliënt is online niet of onvoldoende mogelijk. Ook het kunnen begeleiden van de groepjes staat onder druk.

Het klassikaal demonstreren van de werkwijze in een rollenspel binnen de interactie tussen de trainer en een deelnemer is ook online niet mogelijk.

Verder zou een online aanbod grote wijzigingen in het programma betekenen. We zijn van mening dat dit de kwaliteit van de training niet ten goede komt. De cursus voldoet met deze wijzigingen ook niet aan de gestelde eisen met betrekking tot eventuele accreditatiepunten. Ook hier zit een knelpunt.

X