De cursussen worden aangeboden op een post-hbo-niveau. We verwachten van deelnemers dat ze voldoende basiskennis hebben over veel voorkomende problematieken binnen de jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie waaronder; angst, hechting, verlies en rouw, trauma, depressie, ADHD, antisociale gedragsproblematiek.

Verder is het van belang dat cursisten de mogelijkheid hebben het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Het kunnen oefenen in de praktijk met Brain Blocks is belangrijk om vaardig te worden.

X