Brain Blocks Intervisie

Wilt u dit als begeleider/ behandelaar?
• Verbetering van eigen vaardigheden in het gebruik van Brain Blocks
• Uitbreiden van kennis en ervaring in begeleiding van cliënten met specifieke problematieken (ADHD, Angsten, Dwang, Autisme e.a..)
• De mogelijkheid om Brain Blocks toe te passen bij cliënten met een complexe problematiek.
• Naast communicatie met behulp van Brain Blocks met een cliënt komen tot een ontwikkeling.
• De mogelijkheid om collega’s beter te ondersteunen bij vragen over de inzet van Brain Blocks.

Wilt u dit voor uw cliënt?
• Samen met de begeleider/ behandelaar is de cliënt sneller en beter in staat om te benoemen welke problemen men ervaart en wanneer deze zich voordoen.
• Door contact te maken met een begeleider/ behandelaar ontstaat er een vorm van interactie tussen beiden waardoor het mogelijk is om cliënt snel resultaten te laten boeken.
• Door Brain Blocks niet alleen tijdens begeleiding en behandeling maar ook bijvoorbeeld in de thuissituatie in te zetten, is de cliënt in staat om met ouders of andere begeleiders sneller te komen tot communicatie.
• Door inzet van Brain Blocks kunnen zaken tijdig worden gesignaleerd, hierdoor is een gerichte aanpak (hoe klein ook) vaak voldoende om escalatie te voorkomen.

 

De intervisie in de praktijk:
De eerste toegepaste werkvormen is:
gesprekken gedurende de intervisiemomenten waarbij er per deelnemer op basis van een casus wordt gesproken over het gebruik van Brain Blocks. In deze gesprekken wordt er veel aandacht besteed aan het vertalen van de gelegde Brain Blocks beelden naar taal. Welke vragen stel ik? Hoe stel ik mij op als hulpverlener? Hoe kan ik de cliënt uitnodigen om op basis van de gelegde beelden zelf te komen tot conclusies, ideeën of suggesties?

De tweede werkvorm is collegiaal overleg; door de intervisie met 4 personen onder begeleiding uit te voeren hebben de cursisten tijdens, maar ook tussen, de intervisiemomenten de mogelijkheid om elkaar te bevragen, advies te geven of casussen uit de dagelijkse praktijk te bespreken.

De derde werkvorm is het aanbod van de digitale leerplatform van Brain Blocks. Brain Blocks heeft een volledige leergang Brain Blocks ontwikkeld. Deze leergang bestaat naast theorie ook uit ondersteunende filmpjes, animaties en praktijkopdrachten. De cursisten hebben tijdens de intervisie en een periode erna de mogelijkheid om 24/7 het digitale leerplatform te bezoeken. Dit geeft de gelegenheid tot herhaling van reeds eerder gekregen informatie, het opnieuw bekijken van animaties van praktijksituaties of filmpjes met een toelichting op de theorie gericht naar de praktijk. Verder kan de cursist via het platform contact zoeken met de intervisie begeleider vanuit Brain Blocks om vragen te stellen.

Voor wie:
Cursisten die de Brain Blocks cursus hebben behaald vanaf 2019
(men moet namelijk bekend zijn met het begeleidingsschema).

Vooropleiding:
Basiscursus Brain Blocks (gericht begeleiding of behandeling)

Duur en omvang:
In totaal 6 bijeenkomsten. Elke twee weken een intervisiemoment in kleine groepen. De duur van de intervisiebijeenkomst is 2 uur. Iedere deelnemer staat 30 min centraal met eigen casuïstiek/ inbreng/ hulpvraag. Hiermee heeft het intervisietraject een doorlooptijd van ongeveer 12 weken.

Groepsgrootte:
Maximaal 4 deelnemers

Niveau:
Post-HBO

Studielast:
De intervisiebijeenkomsten ( 6x 2 uur) 12 uur
Voorbereiding op de intervisiebijeenkomsten (6 x 2 uur) 12 uur
Maken van opdrachten of bekijken van specifieke zaken op de
digitale leeromgeving va Brain Blocks 8 uur

Certificering:
Na het doorlopen van het intervisietraject ontvangt de cursist het certificaat Brain Blocks expert.