Vierdaagse basiscursus Brain Blocks gericht op behandeling. Dag 1 en 2 zijn fysiek op locatie, dag 3 en 4 op afstand (online).

Uitgangspunten van de cursus:

  • In de op behandeling gerichte cursus wordt er ingegaan op meer complexe problematieken
  • De koppeling naar de theorie wordt gemaakt om tot behandelrichting te komen
  • De nadruk ligt op de behandelrichting
  • Leren doe je niet alleen; werkvormen uitvoeren met andere behandelaren geeft meer diepgang
  • De cursusleider is ervaren in het werken met Brain Blocks gericht op behandeling.

Dag 1 van theorie naar praktijk 10.00 – 17.00 fysiek op locatie
Theorie
Het theoretische kader
Doelstellingen van Brain Blocks
Uitgangspunten in de begeleiding (vertaling van theorie naar handelen)
Relatie als motor van de reflectie
Fogel en Garvey (relatie als motor van reflectie)

Module 2 Ontwikkelen van ik-ander differentiatie
Introductie bovenste deel van het begeleidingsschema
De beweging van de behandeling
Accenten in de begeleiding
Interactiestructuren
– Vier vormen
– Herkennen vanuit bewegend beeld
– Accenten in behandeling
Benodigd materiaal: Uitbreidingsset BrainBlocks of minimaal 1 pocketversie

Dag 2 Belemmerende overtuigingen 10.00 – 17.00 fysiek op locatie
(voorafgaand aan dag 2 wordt van de cursist verwacht dat hij/ zij blok 1 en 2 op de online omgeving heeft afgerond)

Belemmerende overtuigingen
Wat zijn belemmerende overtuigingen?
Koppeling tussen twee delen van het begeleidingsschema
Het doel in theorie
De beweging van het proces gekoppeld aan de doelen
Werken van probleembeeld naar kernbeeld
– Welke vragen
– Basis kernbeeld
– Eigenschappen van verschillende delen
– Leren opmerken vanuit het beeld en taal

Herkennen – Karakteriseren
Opmerken van delen
PE Sterk deel / Beschermend deel

Aanpassen/ doen
interne dialoog

Benodigd materiaal: Uitbreidingsset BrainBlocks of minimaal 1 pocketversie

Dag 3 Psycho-educatie 10.00 – 17.00 op afstand (online)
(voorafgaand aan dag 3 wordt van de cursist verwacht dat hij/ zij blok 3 op de online leeromgeving heeft afgerond)

Psycho-educatie
Opzet Psycho-educatie Ass en ADHD
– Voorwaarde voor de Psycho-educatie
– Op maat maken
– Afwijken van de rode draad
-Psycho-educatie op maat maken.

Benodigd materiaal: Basisdoos BrainBlocks

Dag 4 Communicatie 10.00 – 17.00 op afstand (online)
(voorafgaand aan dag 4 wordt van de cursist verwacht dat hij/ zij blok 4 op de online leeromgeving heeft afgerond
)
Communicatie
Het doel van Brain Blocks als communicatiemiddel
Werken gericht op de ik-ander differentiatie
Werken gericht op Belemmerende overtuigingen
Voorwaarden
Opzet van de werkwijze
Omgaan met lastige situaties
Koppeling naar thuis

Benodigd materiaal: Basisdoos BrainBlocks

Doelgroep:
wanneer je werkt in een organisatie waarin behandeling centraal staat dan past de op behandeling gerichte cursus het beste. Je hebt immers overwegend te maken met cliënten met een complexe problematiek. Hierbij valt te denken aan: Psychologen, Orthopedagogen, Therapeuten en groepsleiders die binnen een behandelsetting werken.

Vooropleiding:
HBO of WO

Duur en omvang:
4 dagen van 10.00 – 17.00

Groepsgrootte:
maximaal 24 personen, minimaal 12

Niveau:
de basiscursus wordt aangeboden op post-hbo-niveau. We verwachten van deelnemers dat ze voldoende basiskennis hebben over veel voorkomende problematieken binnen de (jeugd)zorg en (kinder- en jeugd)psychiatrie waaronder; angst, hechting, verlies en rouw, trauma, depressie, ADHD, antisociale gedragsproblematiek.

Studielast:
55 uur, inclusief de cursusdagen (28 uur)

Toetsing:
Geen; cursist maakt opdrachten in de digitale leeromgeving en eindniveau wordt tijdens bijeenkomst 4 vastgesteld.

Accreditatie:
oa. NVO/NIP  (voor alle accreditatie zie website Brain Blocks)

Bijzondere voorwaarden:

  • De cursist moet tijdens de cursus de mogelijkheid hebben om het geleerde in de praktijk te brengen door te werken met cliënten.
  • De cursist moet tijdens de cursus beschikken over een Basisdoos Brain Blocks en een Uitbreidingsset (dan wel geleend of zelf aangeschaft)
  • Aan het einde van de cursus heeft de cursist de hele online leerweg doorlopen