Vierdaagse Basiscursus Brain Blocks gericht op begeleiding. Dag 1 en 2 fysiek op locatie, dag 3 en 4 op afstand (online).

Wat bieden we:

Veel ruimte voor de praktische vertaalslag naar de eigen werksituatie.
Leren doe je niet alleen, werkvormen uitvoeren met andere begeleiders met als resultaat praktijkgerichte inzichten en handvatten.
De grens tussen begeleiden en behandelen binnen het werken met Brian Blocks wordt onderzocht: wat past binnen je eigen kaders en wat niet.
Behandelconcepten worden toegelicht ter kennisgeving omdat het van belang is de mogelijkheden van Brain Blocks mee te krijgen en om een begeleidingsgerichte insteek te kunnen maken.
De cursusleider is ervaren in het werken met Brain Blocks gericht op begeleiding en heeft daarbij kennis van behandeling.

Inhoud van de cursus

Dag 1 van theorie naar praktijk 10.00 -17.00 fysiek op locatie
Het theoretische kader
Doelstellingen van Brain Blocks
Uitgangspunten in de begeleiding (vertaling van theorie naar handelen)
Relatie als motor van de reflectie
Fogel en Garvey (relatie als motor van reflectie)

Ontwikkelen van ik-ander differentiatie
Introductie van het begeleidingsschema
De beweging van de behandeling
Accenten in de begeleiding
Interactiestructuren

Benodigd materiaal: Uitbreidingsset Brain Blocks of minimaal 1 pocketversie

Dag 2 Belemmerende overtuigingen 10.00 -17.00 fysiek op locatie
(voorafgaand aan dag 2 moeten de cursisten blok 1 en 2 op de digitale leeromgeving hebben afgerond)
Belemmerende overtuigingen
Koppeling tussen twee delen van het begeleidingsschema
Het doel in theorie
De beweging van het proces gekoppeld aan de doelen
Werken van probleembeeld naar kernbeeld

  • Welke vragen
  • Basis kernbeeld
  • Eigenschappen van verschillende delen
  • Leren opmerken vanuit het beeld en taal

Herkennen – Karakteriseren
Opmerken van delen
PE Sterk deel / Beschermend deel

Aanpassen/ doen
interne dialoog

Benodigd materiaal: Uitbreidingsset Brain Blocks of minimaal 1 pocketversie

Dag 3 Psycho-educatie 10.00 – 17.00 op afstand (online)
(voorafgaand aan dag 3 moeten cursisten blok 3 op de digitale leeromgeving hebben afgerond)

Opzet Psycho-educatie Ass en ADHD
Voorwaarde voor de Psycho-educatie
Op maat maken
Afwijken van de rode draad
Psycho-educatie op maat maken
Casussen uit de eigen praktijk
Leren met en van elkaar

Benodigd materiaal: basisdoos Brain Blocks

Dag 4 Communicatie 10.00 – 17.00 op afstand (online)
(voorafgaand aan dag 3 moeten cursisten blok 4  op de digitale leeromgeving hebben afgerond)
Communicatie
Het doel van Brain Blocks als communicatiemiddel
Werken gericht op de ik-ander differentiatie
Werken gericht op Belemmerende overtuigingen
Voorwaarden
Opzet van de werkwijze
Omgaan met lastige situaties
Koppeling naar thuis
Casussen uit de eigen praktijk
Leren met en van elkaar

Benodigd materiaal: basisdoos Brain Blocks

Doelgroep:
op begeleiding gerichte hulpverleners zoals; interne begeleiders, (ambulant) begeleiders, coaches, verzorgenden, leerkrachten, trainers, sociaal werkers en groepsleiders.

Vooropleiding:
HBO of werkzaam op HBO niveau

Duur en omvang:
4 dagen van 10.00 – 17.00

Groepsgrootte:
maximaal 24 personen, minimaal 12

Niveau:
de basiscursus wordt aangeboden op post-hbo-niveau. We verwachten van deelnemers dat ze voldoende basiskennis hebben over veel voorkomende problematieken binnen de (jeugd)zorg en (kinder- en jeugd)psychiatrie waaronder; angst, hechting, verlies en rouw, trauma, depressie, ADHD, antisociale gedragsproblematiek.

Studielast:
55 uur, inclusief de cursusdagen (28 uur)

Toetsing:
Geen; cursist maakt opdrachten in de online leeromgeving en eindniveau wordt tijdens bijeenkomst 4 vastgesteld.

Accreditatie:
oa. SKJ  (voor alle accreditatie zie website Brain Blocks)

Bijzondere voorwaarden:

  • De cursist moet tijdens de cursus de mogelijkheid hebben om het geleerde in de praktijk te brengen door te werken met cliënten.
  • De cursist moet tijdens de cursus beschikken over een Basisdoos Brain Blocks en een Uitbreidingsset (dan wel geleend of zelf aangeschaft)
  • Van de cursist wordt verwacht dat hij/ zij de hele online leeromgeving heeft doorlopen en alle opdrachten heeft gemaakt