Over Brain Blocks

Iedereen weet zelf het beste wat hij voelt en ervaart en voor iedereen is dit net een beetje anders. Bij Brain Blocks staan de ervaringen van de clïent centraal. De in Brain Blocks geschoolde begeleiderof behandelaar kijkt steeds welk stapjes er nodig zijn om tot meer inzicht en vaardigheden te komen.

Het ontstaan van Brain Blocks

Brain Blocks is in 2005 bedacht door Stephan van de Ven. Hij is werkzaam als psychomotorisch therapeut binnen de jeugdhulpverlening.

In eerste instantie is Brain Blocks ontwikkeld met als doel  psycho-educatie over autisme te geven. Hierbij is het uitgangspunt dat cliënten zelf het beste weten wat ze voelen en ervaren. Het uitnodigen tot het verbeelden van deze ervaringen staat van oorsprong in de werkwijze centraal.

De Brain Blocks beelden die cliënten van hun ervaringen maken geven echter inzicht in de manier waarop de cliënt de relatie met zichzelf, anderen en zijn omgeving vorm geeft. Daarbij geeft het inzicht in ontwikkeling en de mogelijkheid om tot reflectie op het eigen functioneren te komen.

Al snel is de werkwijze met Brain Blocks uitgebreid; gericht op het doorzien van oorzaak en gevolg binnen de interactie met anderen en het werken aan belemmerende overtuigingen. Het al dan niet hebben van een diagnose speelt hierbij geen rol. Brain Blocks richt zich op mensen met een relationele hulpvraag waarbij een mogelijke diagnose enkel mede richting voor behandeling geeft.

Ook belangrijke anderen worden in de werkwijze met Brain Blocks meegenomen aangezien het werken met beelden de communicatie verbetert en het draagvlak creëert voor anders denken, voelen en handelen.

Vanaf 2011 is Stephan begonnen met het geven van cursussen in het werken met Brain Blocks. Op dit moment is er een vierdaagse basiscursus gericht op begeleiders en behandelaren. Verder een traject om counselor te worden. Voor degene die hun kennis en ervaring echt willen delen: de mogelijkheid om cursusleider Brain Blocks te worden.

Theoretische onderbouwing

In het volgende document is een wetenschappelijke onderbouwing van Brain Blocks te lezen geschreven in het Engels. Het document is te downloaden via de downloadpagina.

Eerste onderzoek

In 2017 hebben onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam een eerste wetenschappelijk evaluatie uitgevoerd van de Brain Blocks interventie. Het onderzoek heeft zich gericht op de ervaringen en meningen van Nederlandse hulpverleners en ouders van kinderen met autisme die BB hebben gebruikt. Het onderzoek werd uitgevoerd onder supervisie van Dr. E.V. Syurina, Assistant professor Global Mental Health at the Athena Institute, VU, Amsterdam.

Proces-evaluatie

Het doel van dit evaluatieonderzoek is om inzichten te vergaren in het bereik, het gebruik en de waardering van Brain Blocks door hulpverleners en cliënten. Het document is te downloaden via de downloadpagina.

 

De volledige beschrijving van de onderzoeken en de onderzoeksresultaten zijn nog niet vrijgegeven omdat ze worden gebruikt voor het schrijven van een wetenschappelijk artikel. Dr. E.V. Syurina heeft een samenvatting geschreven die u hier kunt downloaden.

Brain Blocks team

Graag stellen wij onze medewerkers aan u voor.
Samen proberen we u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

 

Stephan van de Ven

Bedenker en oprichter Brain Blocks Cursusleider Basiscursus Behandelaren en Intervisie

Nico van der Rijt

Operationeel manager

Suzanne Buijs

Medewerker Backoffice

Marion Laanstra

Cursusleider Basiscursus Begeleiders

Celine Coussens

Cursusleider Basiscursus Begeleiders Belgie

Jan van Zoest

Cursusleider Basiscursus Brain Blocks begeleiders

Selma Magge

Supervisor & Begeleidingskundige

Erkenning

CRKBO

Brain Blocks is vanaf 18 februari 2016 geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs(CRKBO). In het CRKBO is Brain Blocks te vinden in het Register Instellingen. Hier staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Hierdoor is de scholing BTW-vrijgesteld, het Brain Blocks-materiaal echter niet.

http://www.crkbo.nl

NRTO

BrainBlocks beschikt sinds 2020 over het NRTO keurmerk. De NRTO, de Nederlandse Raad voor Training en opleiding, is de brancheorganisatie voor private onderwijsinstellingen, opleidings- en trainingsbureaus. De NRTO telt ruim 450 leden. Leden van de NRTO bieden branche- en functiegerichte opleidingen, taalopleidingen en vaardigheidstrainingen aan.

http://www.nrto.nl