Informatie voor cliënten en betrokkenen

Wat is Brain Blocks?

Brain Blocks is praktisch gezien een doos met blokjes, bollen, sheets, cilinders en staafjes. Ook zitten er twee grote afbeeldingen van twee ‘hoofden’ in. De bedoeling is dat cliënten door middel van deze materialen ‘beelden’ kunnen maken van een bepaald moment of een bepaalde ervaring. Dit kan bijvoorbeeld zijn: ‘Het moment dat je hoofd vol zit’, of; ‘Het moment dat iemand iets naars tegen je zegt’, of; ‘Het moment dat je bang bent het fout te doen’. De begeleider helpt je bij het maken van beeldentot je het zelf kan. Dit beeld geeft weer hoe jij het ervaren hebt. Dat laat je zien door de vorm (veel of weinig, hoog of laag), maar ook door de kleur. Voelt het meer als groen, geel of rood.

Vervolgens ga je samen met de begeleider naar jouw beeld kijken. Door even te kijkenen te vertellen wat je hebt neergelegdsta je ook even stil bij jouw ervaring. Door de vragen van de begeleider krijg je inzicht in je eigen manier van denken en je eigen gevoel. In de loop van de tijd verandertdit omdat je tot nieuwe inzichten gekomen bent.

 

Op maat!

Brain Blocks is een interventie die wordt ingezet door hulpverleners en soms ook door medewerkers uit het onderwijs. Bij Brain Blocks sta jij als cliënt centraal. Dit wil zeggen dat de hulpverlener Brain Blocks passend maakt voor jou! Bij Brain Blocks gaat het erom dat jij meer bewust wordt van wie jij zelf bent. Daarna wordt er gekeken hoe de interactie tussen jou en anderen verloopt. Het maken van jouw eigen beelden met Brain Blocks staat daarbij centraal. Jij weet immers als geen ander wat jij voelt, ervaart en denkt. De hulpverlener helpt jou bij het zetten van de volgende stapjes die je helpen je beter te voelen over jezelf en om gemakkelijker met anderen om te kunnen gaan.

Brain Blocks is geen trucje maar een leer- en ontwikkelproces. Verandering is er dus ook niet ineens. Dat duurt soms best een tijdje. Brain Blocks is enkel een middel om tot anders kijken, denken, voelen en handelen te komen.

 

Welke hulpverlener

Brain Blocks mag ingezet worden door hulpverleners die geschoold zijn in Brain Blocks. Sommige hulpverleners hebben de cursus nog niet zo lang geleden gedaan, andere hulpverleners wat langer geleden. Als de hulpverleners de cursus wat langer geleden hebben gevolgd dan kan het zijn dat de cursus die zij gevolgd hebben inmiddels verouderd is. De hulpverleners die recent de cursus hebben gevolgd en ‘gevonden’willen worden voor mensen met een hulpvraag staan op onze website vermeld als ambassadeur.

Het beroep van de hulpverlener maakt verschil voor de inzet van Brain Blocks. Een coach, ambulant begeleider, therapeut, orthopedagoog of psycholoog hebben allemaal een andere vooropleiding gehad. Ze kijken en denken vanuit hun eigen vakgebied! Sommige hulpverleners hebben zich gespecialiseerd. Ze kunnen Brain Blocks inzetten in combinatie van andere behandelinterventies. Ook de wijze waarop Brain Blocks ingezet wordt hangt van de functie en persoonlijke werkwijze van de hulpverlener af.

 

Doelen door elkaar en naast elkaar

De verschillende doelstellingen van Brain Blocks zijn verweven met elkaar. Zo kan de begeleider Brain Blocks inzetten om de interactie tussen de cliënt en belangrijke anderen inzichtelijk te maken, maar ook op momenten psycho-educatie toevoegen. Soms krijgen ouders psycho-educatie aangeboden en werkt hun zoon of dochter aan het leren woorden geven aan emoties.

 

Pocket versie

Om zelf met Brain Blocks aan het werk te gaan, bijvoorbeeld binnen de interactie tussen jou en je ouders of een leerkracht, is het mogelijk een kleine versie van Brain Blocks te kopen. Dit is de pocket-versie. In de pocketversie zitten de gekleurde blokjes, de bruggetjes en cilinders naast een afbeelding van een hoofd. Er zit verder geen handleiding in omdat jij als cliënt zelf het beste weet hoe het in jouw hoofd werkt! De pocketversie is te bestellen via de webshop.

 

Sociale media

Het is niet de bedoeling op filmpjes over Brain Blocks online te zetten. We gunnen iedere cliënt zijn eigen ‘ontdekking’ en zijn eigen ontwikkelingsproces. Door beelden van anderen te zien worden mensen beïnvloed. Ze vormen al ideeën over het materiaal en over wat er gezegd wordt. Deze ideeën kunnen positief maar ook belemmerend werken.

X