Het doel van Brain Blocks is om door middel van reflectie meer inzicht te krijgen in eigen gevoelens en gedachten en in die van anderen. We gaan ervan uit dat de meer inzicht tevens leidt tot anders kijken naar ervaringen wat op zijn beurt het denken, voelen en handelen beïnvloed.

Door middel van reflectie kan er gewerkt worden aan vier doelstellingen:

  1. Ik-ander differentiatie: In deze doelstelling staat het ontdekken van zelf, de ander en de wisselwerking binnen interactie centraal.
  2. Belemmerende overtuigingen: in deze doelstelling staat het ontdekken van, en het leren omgaan met belemmerende overtuigingen centraal.
  3. Psycho-educatie: In deze doelstelling staat het verduidelijken van een problematiek centraal.
  4. Communicatie: In deze doelstelling staat het werken aan meer wederzijds begrip tussen de cliënt en belangrijke anderen centraal.
X