De visie in het werken met Brain Blocks is dat je tot een gezamenlijke ontdekking komt. Het doel is de cliënt uit te nodigen tot het vormen van zijn eigen beelden en taal. Ook de psycho-educatie heeft dit als doel. Elke cliënt weet namelijk het beste wat hij zelf ervaart. Het gaat er dus niet om de cliënt iets te leren, maar vanuit wederzijdse beïnvloeding tot ontdekken te komen. Hierdoor krijgen wij als hulpverleners zicht op de dynamiek van de cliënt waardoor we beter in kunnen spelen op de hulpvraag en de cliënt tot een proces van erkennen, herkennen, aanpassen en communiceren kan komen.

Dit is alleen mogelijk vanuit een relationele basis. Het beeld is niet alleen de blokken die er liggen, maar de hele beweging die de cliënt maakt om tot beeld te komen, en de taal die hij of zij daaraan toevoegt! Dit ontstaat binnen de interactie. Via een beeldverbinding is dit niet/ of te weinig mogelijk. Mijns inziens heeft Brain Blocks digitaal inzetten als gevolg dat je inlevert op kwaliteit. Het maakt de interventie ‘leeg’ waardoor het meer een trucje wordt. De vraag is of je dat moet willen…?

Indien men Brain Blocks enkel als middel in wil zetten om informatie te geven over autisme dan zijn er voldoende alternatieven beschikbaar. Op YouTube staan verschillende filmpjes die dat uitstekend doen. Het zelf maken van Brain Blocks filmpjes is dan ook niet toegestaan. Hier handhaven wij ook op!

Ik hoop hiermee de visie van Brain Blocks verduidelijkt te hebben en ik reken op ieders begrip en medewerking.

Blijf allen gezond en hopelijk kunnen we snel weer echt aan het werk!

Stephan

X