In ons cursusaanbod maken we onderscheid in hulpverleners die gericht zijn op het begeleiden en hulpverleners die gericht zijn op het behandelen van cliënten. Dit onderscheid wordt gemaakt om accenten gericht op begeleiden en behandelen in de cursus te kunnen leggen.

Op begeleiding gerichte hulpverleners zijn bijvoorbeeld; begeleiders, coaches, verzorgenden, leerkrachten, trainers, sociaal werkers, groepsleiders, etc.

Op behandeling gerichte hulpverleners zijn bijvoorbeeld; orthopedagogen, psychologen, (vak)therapeuten, gezins-behandelaren, etc.

X