Cliënten worden uitgenodigd om door middel van de Brain Blocks materialen hun gevoelens en gedachten te verbeelden. De begeleider reflecteert samen met de cliënt op deze beelden. Dit reflectieproces is steeds weer anders. De beelden van een schoolkind zullen namelijk anders zijn dan die van een volwassene. De begeleider sluit met zijn reflectieproces aan op de beelden en het ontwikkelingsperspectief van de cliënt. Hierdoor maakt hij de werkwijze met Brain Blocks steeds weer op maat.  Hoe vaak en hoe lang Brain Blocks ingezet wordt is dan ook steeds weer anders.

 

X