Zoals aangekondigd heeft de overheid met ingang van woensdag 14 oktober 22.00 uur nieuwe maatregelen afgekondigd.*

Wat zijn hiervan de gevolgen voor de trainingen van Brain Blocks?

  • Het is nog steeds mogelijk om op een verantwoorde manier een training uit te voeren.
    Trainingen op basis van open inschrijvingen zullen gewoon doorgaan.
  • Tijdens de training zal er extra aandacht zijn voor de veiligheid van alle cursisten.
    Op de diverse locaties is voldoende ruimte beschikbaar om veilig afstand te houden.
  • Trainingsvormen zullen zo worden gekozen dat onnodig ‘verkeer’ in de ruimte wordt vermeden.
  • Bij het verlaten van de trainingsruimte en het betreden van de gang of de foyer, wordt het dragen van een mondkapje verplicht.
  • Alle trainingslocaties hebben vanaf het begin van de corona periode altijd maximale maatregelen getroffen in het belang van onze cursisten; dat zullen zij ook blijven doen.
  • Het besluit over het al dan niet doorgaan van een Incompany training zal niet door Brain Blocks, maar altijd door de organisatie zelf worden genomen. Cursisten zullen hiervan altijd tijdig op de hoogte worden gebracht.

Wellicht overbodig, maar toch: gezondheid is een zorg van ons allemaal en we doen dan ook een beroep op onze cursisten om zich aan de gemaakte afspraken, conform de richtlijnen, te houden.

*https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/13/gedeeltelijke-lockdown-om-besmettingen-terug-te-dringen

X