Gevorderden cursus

voor behandelaren

Deelnemer differentiatie

In ons cursusaanbod maken we onderscheid in hulpverleners die gericht zijn op het begeleiden en hulpverleners die gericht zijn op het behandelen van cliënten. Dit onderscheid wordt gemaakt om accenten gericht op begeleiden en behandelen in de cursus te kunnen leggen.

Hieronder vind je ons cursusaanbod voor deelnemers die in hun werk gericht zijn op het behandelen van cliënten. De deelnemers aan deze cursus zijn bijvoorbeeld werkzaam als; orthopedagoog, psycholoog, (vak)therapeuten, gezins-behandelaren, etc.

Deze cursus is NVO/NIP geaccrediteerd

Niveau en achtergrond van de deelnemers

De cursussen worden aangeboden op een post-hbo-niveau. We verwachten van deelnemers dat ze voldoende basiskennis hebben over veel voorkomende problematieken binnen de jeugdzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie waaronder; angst, hechting, verlies en rouw, trauma, depressie, ADHD, antisociale gedragsproblematiek.

Verder is het van belang dat cursisten de mogelijkheid hebben het geleerde in de praktijk te kunnen brengen. Het kunnen oefenen in de praktijk met Brain Blocks is belangrijk om vaardig te worden.

 

Brain Blocks basiscursus

De Brain Blocks basiscursus bestaat uit drie lesdagen. In deze dagen maken de cursisten kennis met Brain Blocks en zijn cliënt gerichte werkwijze.

In de eerste cursusdag staat psycho-educatie over autisme met Brain Blocks centraal. Cursisten leren hoe ze Brain Blocks als visueel middel kunnen inzetten ter ondersteuning van psycho-educatie over autisme. Tevens leren ze hoe cliënten uit kunnen nodigen tot het vormen van hun eigen Brain Blocks beelden die vervolgens centraal komen te staan in de begeleiding.

In de tweede cursusdag wordt de structuur van de psyho-educatie losgelaten. De werkwijze met Brain Blocks gaat dan meer de ontwikkeling van de cliënt volgen en wordt daardoor diagnose vrij. Het inzetten van Brain Blocks bij de ontwikkeling van de ik- ander differentiatie (ook wel TOM of mentaliserend vermogen genoemd) staat deze dag centraal.

In de derde cursusdag wordt de werkwijze van de tweede dag verdiept. Het accent komt dan meer te liggen op belemmerende overtuigingen die we terug kunnen zien in hun Brain Blocks beelden van cliënten. Cursisten leren onder andere het verschil tussen ‘probleembeelden’ en ‘kernbeelden’ en hoe ze deze kernbeelden samen met de cliënt kunnen vormen. Psycho-educatie komt in deze dag weer terug in de werkwijze.

De drie daagse cursus wordt afgesloten met het schrijven van een verslag als toetsmoment waarin de cursisten laten zien Brain Blocks als reflectiemiddel binnen hun behandeling of begeleiding in te kunnen zetten.

Cursus kalender

Data Cursus Prijs Locatie
Geen cursussen momenteel gepland.